Perfectly Made in China

Perfectly Made in China

Scroll past image at the end of the article to read the English version of this blog.

 

"Made in China?" ... dat zal dan wel niks zijn. Massaproductie. Wegwerpkleding. Kinderarbeid. Slechte kwaliteit. Goedkope rommel.

 

Geen stigma dat zo sterk leeft als dat Made in China vaak pure rommel is. Ik zag het als een missie om dit stigma het tegendeel te bewijzen, door juist op zoek te gaan naar "Perfectly Made in China" en de pareltjes ontdekken die er écht wel zijn.

 

Jaren geleden ben ik als denim liefhebber naar Okayama en Kojima in Japan geweest, een gebied dat als de heilige graal van raw denim gezien wordt. Hier mocht ik van dichtbij ervaren wat pure ambacht is én betekent voor de Japanese cultuur. Op traditionele wijze, met gebruik van vintage machines, werden jeans en andere kledingstukken op een zeer hoog niveau vervaardigt door de puristen van Momotaro Jeans en Japan Blue Japans, beiden onderdeel van het bedrijf Collect.

 

Ik was gefascineerd! Het was voor mij heel bijzonder om te zien met hoeveel respect men in Japan de productie benadert, als het ware een kunstvorm. In een (mode)wereld waarin alles draait om snel, snel, snel, leek het wel alsof hier in Japan de tijd even stil stond.

 

Tijdens mijn verblijf in China kon ik mij dan ook niet voorstellen dat dit niveau ambacht niet te vinden zou zijn. Kan gewoon niet! Twee landen die zó dicht bij elkaar liggen, China met een enorme geschiedenis in textiel, het moet gewoon te vinden zijn!

 

Dat werd mijn missie. En daarin ben ik gelukkig geslaagd.

 

Na lang onderzoek en veel internetfora uitpluizen, kwam ik uiteindelijk iemand op het spoor: Mr. Raymond, oprichter en maker van Red Cloud & Co. jeans. Een klein, premium denim merk met een enorme cultstatus in China en de rest van Azië. Ik wilde meer weten over deze man, legde contact met zijn distributeur en voor ik het wist zat ik in het vliegtuig naar Shenyang, richting het noorden van China. 

 

Het is Januari 2013, min 20 graden overdag en na een autorit over ijzige wegen kwam ik uiteindelijk, samen met de distributeurs, terecht bij een bakstenen boerderij op het platteland. De eerste verbazing was een feit. Waar ben ik beland?

 

Eenmaal binnen wist ik het. Ik ben beland bij een unieke man met een zeer uniek product!

 

Een boerderij vol met antieke naaimachines, rollen raw denim en de ene premium jeans na de andere. Verbazing sloeg om in vreugde, het bestaat dus écht!

 

Ik maakte kennis met Raymond en, via wat vertaalwerk, begreep ik dat hier de man was die misschien wel de allerbeste jeans van China maakt. Een niveau minimaal gelijkwaardig aan mijn Japanse vrienden, volledig in China gemaakt met Chinese indigo, Chinees katoen en Chinees ambacht. Onwerkelijk en geweldig om dit te mogen ontdekken!

 

Diezelfde dag in Shenyang maakte ik ook kennis met Samuel Hsin Wei, een zakenpartner van Raymond die de distributie naar de VS deed. En juist deze Samuel zou ik járen later onverwachts weer tegenkomen.

 

Motiv

 

Toen ik begin 2019 met het plan voor Store Du Nord aan de slag ging, was het een absolute wens voor mij om met Red Cloud & Co. samen te gaan werken. Wat mooier dan om mijn passie voor raw denim samen te laten komen met het presenteren van dit hele bijzondere merk? 

 

Helaas was Raymond, en dus Red Cloud, nog steeds niet in staat om wholesale samenwerkingen op te zetten buiten Azië. Een illusie armer, een teleurstelling rijker. Ik wilde zó graag mensen het tegendeel van het stigma bewijzen!

 

En toen kwam Motiv op mijn pad.

 

Het voordeel van doelloos scrollen op Instagram, is dat je soms weleens iets tegenkomt dat daadwerkelijk je aandacht prikkelt. Zeker met Motiv was dit het geval. Een workwear merk dat zeer bijzondere stijlen presenteerde, gebaseerd op patronen uit de jaren '20 en '30 en enkel gebruikmakend van de meest luxe stoffen. Ik raakte geboeid, vooral toen bleek dat de oprichters uit China kwamen en ook nog eens in een Bauhaus gebouw werkten in het Art District van Beijing! Hoe mooi wil je het hebben?

 

Ik legde vrij snel contact met ze. Een e-mail waarin ik mijn concept voor Store Du Nord uitlegde, mijn periode in China en mijn liefde voor workwear en het ontmantelen van stigma's. 

 

Er was meteen een klik. De oprichters vonden het interessant om te lezen dat ik daadwerkelijk verstand had van de Chinese markt, mijn visie op "Made in China" en dat ik met Red Cloud & co. had samengewerkt. Eén van hen had dat namelijk ook gedaan.

 

Samuel Hsin Wei.

 

Ik wist meteen dat het goed zat. Deze man wist net zo goed als ik wat kwaliteit was, en ik had geen enkele twijfel over Motiv. Met dit merk ga ik samenwerken. We gaan samen een verhaal vertellen. 

 

Samuel legde uit hoe hij de wholesale kant op zich nam en hoe zij het merk willen uitbouwen. De designer, Daniel Gu, vertelde het verhaal over zijn achtergrond (opgegroeid in Wenen) en zijn liefde voor workwear kleding uit vervlogen tijden en die transformeren naar een hedendaagse stijl. Ik was zó enorm geboeid, hun filosofie en visie sloot naadloos aan op Store Du Nord en ik besloot op dat moment om met Motiv een collectie neer te zetten die écht een verhaal vertelde.

 

Motiv is daarom ook het enige merk bij Store Du Nord waar volledige collecties van worden gevoerd, in tegenstelling tot de andere merken die op productgroep specialisatie zijn ingekocht. Zelden heb ik een merk en product gezien dat op zo'n enorm hoog niveau zijn producten maakt: De meest luxe stoffen uit Engeland, Ierland en Japan. Extreem gedetailleerde afwerking in de constructie. Respect voor traditie maar ook niet bang om innovatief te zijn. Een perfecte samensmelting van de juiste waarden, in mijn optiek.

 

Kortom, Perfectly Made in China!

 

Motiv Sack Jacket cinnamon red

 

"Made in China"? ... that must be shit. Mass production. Child labour. Poor quality. Cheap crap.

 

Not a stigma as strong as claiming that Made in China is pure junk. It became a mission for me to prove the opposite, by searching for "Perfectly Made in China" and discover the gems that are really there to be found!

 

Many years ago I travelled to Okayama and Kojima in Japan, an area that's known as the holy grail of raw denim. Up-close I had the opportunity to witness what pure craftsmanship is and means to the Japanese culture. Using traditional methods and vintage machinery, the craftsmen of Momotaro Jeans and Japan Blue, both part of the company Collect, made jeans and other products on the highest level one can imagine.

 

I was fascinated! For me, it was very special to experience with how much respect the production was dealt with in Japan, as if it was a form of art. In a (fashion)world where everything is about faster, faster, faster, it seemed as if time stood still here in Japan.

 

During my time in China I couldn't imagine that this kind of craftsmanship didn't exist in China. It just had to be there! Two countries that were that close to each other geographically, and with such a long textile history in China, I just had to find it!

 

It became a mission for me, and I succeeded in it!

 

After extensive research and browsing through loads of internet forums, I finally tracked someone down: Mr. Raymond, founder and maker of Red Cloud & Co. jeans. A small, premium denim brand with a huge cultstatus in China and the rest of Asia. I wanted to learn about this man, got in touch with his distributor and before I knew it I was on a plane towards Shenyang, the north of China.

 

January 2013, minus 20 degrees celsius. After a drive on some icy roads, together with the distributors, I ended up at a brick barn in the middle of nowhere. I was amazed. Fact. What is this place?

 

Once I got inside I knew it. This is one unique guy with a very unique product!

 

I barn stacked with antique machines, rolls and rolls of raw denim and one premium pair of jeans after the other. I filled up with joy, it does exist!

 

Raymond and I got introduced and, with some translation, I quickly understood that in front of me was standing the guy who, arguably, makes the best jeans in China. A level at least equal to my Japanese friends, completely made in China using Chinese indigo, Chinese cotton and Chinese craftsmanship. Unreal and awesome to discover this!

 

That same day I also met Samuel Hsin Wei, a business partner of Raymond and who was in charge of the US distribution. And it was this guy, Samuel, who would cross my paths once more many years later.

 

Motiv

 

When I started drafting my concept for Store Du Nord, early 2019, it was an absolute wish of mine to work with Red Cloud & Co. What would be more beautiful than to merge my love for raw denim with presenting this brand to the public?

 

However, Raymond, and thus Red Coud, still wasn't able to operate on a wholesale level outside of Asia. I was gutted! I wanted to fight the stigma of Made in China so badly and now I couldn't!

 

Then Motiv surfaced.

 

Now, the good thing about wasting your time on Istagram is that sometimes you might just find something that sticks. With Motiv this was absolutely the case. A workwear brand that presented very unique styles, based on patterns from the 1920's and 30's and using exclusively top notch fabrics. I got intrigued, especially since they operated from China and were located in a Bauhaus building in the art district in Beijing! How good can it get?

 

I quickly got in touch, sending out an e-mail in which I explained my concept for Store Du Nord, my time in China and my love for workwear brands and fighting the stigma.

 

We hit it off straightaway. The founders thought I had an interesting perspective on "Made in China", my knowledge of the Chinese market and that I worked with Red Cloud & Co. Because one of them did as well.

 

Samuel Hsin Wei.

 

I immediately knew it was good. This guy knew what quality was, and I had no doubt whatsoever about Motiv. This is the brand I want to work with. This is the story we will tell together!

 

Samuel explained how he takes care of the wholesale side of business and how they want to grow the brand. The designer, Daniel Gu, explained to me his background (raised in Vienna) and his love for workwear from the old world and how to transform this to present, contemporary styles. I was so extremely fascinated how their vision and philosophy seemed to blend perfectly with that of Store Du Nord.  Then and there I decided to bring together a collection with Motiv that was truly telling a story.

 

Therefor, Motiv is the only brand at Store Du Nord that showcases a full collection, where the other brands are focused as a product group specialty. Seldom I've seen a brand that makes its products on such a high level of quality: The most refined, luxurious fabrics from England, Ireland and Japan. Insane level of detail in the construction and finishing. Respect for tradition but not refraining themselves from innovation. A perfect blend of all the right values, in my humble opinion.

 

In short, Perfectly Made in China!

 

Faltbyxor trousers

 

 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
* Verplichte velden
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »